วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแอร์บูล” ส่งC-130 ช่วยขน อินทผาลัม จาก สถานทูต UAE

“บิ๊กแอร์บูล” ส่งC-130
ช่วยขน อินทผาลัม
จาก สถานทูต UAE
มอบให้ จุฬาราชมนตรี
ให้ พี่น้องมุสลิม 5 จ.ชายแดนใต้
ไว้ทานช่วง ละศีลอด
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. สั่งการให้กองบิน6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ8 (C-130) สนับสนุนภารกิจของสำนักจุฬาราชมนตรี ในการขนส่งอินทผาลัม จำนวน 1,900 กล่อง มีน้ำหนักรวม 15,200 กิโลกรัม
ซึ่งได้รับมอบจาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดสงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ในการใช้ละศีลอด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปี 2564
โดยทำการบินลำเลียงอินทผาลัมจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังกองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้มัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป
error: Content is protected !!