“แม่ทัพเกรียง” ตรวจการ เกณฑ์ทหาร ที่ปัตตานี

“แม่ทัพเกรียง”
ตรวจการ เกณฑ์ทหาร ที่ปัตตานี
ย้ำ จนท.ต้องบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์
ชื่นชมคนสมัคร เป็นทหาร
ส่วนคนไม่ได้เป็น ก็เป็นทหารกองเกิน กองหนุน พร้อม เมื่อชาติต้องการ
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ 2564 ที่ สนามตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่น้อง ๆ ชายไทยและครอบครัว พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำ และเน้นย้ำนโยบายแก่ประธานคณะกรรมการตรวจเลือก -เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้
โดยมี การจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชั้นในสถานที่คัดเลือกทหาร ที่มีการร่วมกำลังทั้ง 3 ฝ่าย
แม่ทัพภาค 4 กล่าวขอบคุณน้อง ๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ทำตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง ยินดีอย่างมากที่เห็นความตั้งใจของน้อง ๆ หลายคนที่สมัครใจเข้ารับใช้ชาติ
ถึงแม้น้อง ๆ บางคนจะยังไม่พร้อม ด้วยสภาพร่างกายหรือจิตใจ แต่ก็ให้คิดว่าทุกคนล้วนสามารถทำประโยชน์ และรับใช้ชาติตามวิถีทางของแต่ละคนได้เช่นกัน เพราะทุกคนคือ ทหารกองเกิน ที่ ต้องพร้อมทำหน้าที่ หากประเทศชาติต้องการ
แม่ทัพ ยังกล่าวกับ เจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการหน่วยตรวจเลือก ว่า ต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส หากมีการโต้แย้งต้องตรวจสอบได้ ให้ทุกคนที่มามีความประทับใจกลับไปในกระบวนการที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์
และฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้เชื่อมั่นในมาตรการ ระบบการฝึกว่ากองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่านเมื่อเข้ามาในรั้วทหารอย่างอบอุ่นเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด”
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!