วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“รองครุฑ” ขยับขึ้น รองแม่ทัพ4 ส่งมอบหน้าที่ ผบ.มณฑลทหารบก41 ให้”เสธ.โมทย์”

02 เม.ย. 2021
107
“รองครุฑ” ขยับขึ้น รองแม่ทัพ4
ส่งมอบหน้าที่ ผบ.มณฑลทหารบก41
ให้”เสธ.โมทย์”
ลั่น สร้างหน่วย ก้าวหน้า เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่น
.
บิ๊กครุฑ พลตรี ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาค4 ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ให้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์
ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พลตรี ธิรา กล่าวว่า ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ที่ได้รับราชการ ในมณฑลทหารบกที่ 41 มีความประทับใจในความร่วมมือ ร่วมใจของกำลังพลทุกคน ที่มีความรักสามัคคี รักหมู่คณะ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งทุ่มเท กำลังกาย และกำลังใจ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำให้มณฑลทหารบกที่ 41 ได้พัฒนาอยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
สำหรับ พลตรี ปราโมทย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนาให้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4
พลตรี ปราโมทย์ กล่าวว่า ตนขอน้อมรับหน้าที่นี้ ไว้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ เป็นอย่างยิ่ง และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนา มณฑลทหารบกที่ 41 ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นของทุกคน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!