วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564

“ปลัดกลาโหม” ตรวจ เกณฑ์ทหาร

“ปลัดกลาโหม” ตรวจ เกณฑ์ทหาร Day#2 ตามคำสั่ง รมว.กลาโหม ให้ปลัดกลาโหม-กรมการสรรพกำลังกลาโหม กำกับดูแลการตรวจเลือกทหาร ปีนี้ เคร่งครัด โควิดฯ
.
พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ วันที่2. ที่วัดบางบอน ที่การเกณฑ์ทหารปีนี้ จัดแบบ นิว นอร์มัล ป้องกันโควิดฯ และยืดจำนวนวัน จาก1-12 เมย. เป็น 1-20 เมย. แต่หยุด 6 เมย. วันจักรี และช่วงวันหยุดสงกรานต์
ในการตรวจ ครั้งนี้ มี พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ รองแม่ทัพภาค1 ร่วมด้วย
โดยหน่วยตรวจเลือกทหาร จัดระบบและขั้นตอนการตรวจเลือกภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ฯ
โดยมีจุดคัดกรอง รวมถึงมีการแบ่งโซนพื้นที่ต่างๆอย่างชัดเจน ทั้งโซนพื้นที่สำหรับ ผู้ที่ใช้สิทธิ์ขอผ่อนผัน -โซนพื้นที่สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกตามปกติ และโซนพื้นที่สำหรับพักคอยของญาติและผู้ปกครอง
พลเอกณัฐ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ที่อนุมัติโดยรมว.กลาโหม กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม กำกับดูแลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของรมว.กลาโหม ที่กําหนดมาตรการตรวจเลือกให้เรียบร้อย ทั้งในด้านสถานที่ จํานวนทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของทหารใหม่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพกำหนดไว้
พร้อมจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดฯ อย่างเคร่งครัด
ที่สำคัญ กระบวนการตรวจเลือก ต้องยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นทหาร
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้า พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. จะไปตรวจการเกณฑ์ทหาร ย่านวงศ์สว่าง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!