วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ล้วง…..เปลี่ยน ขีวิต

ล้วง…..เปลี่ยน ขีวิต
เกณฑ์ทหาร ยุค โควิดฯ วันแรก ที่ อ.บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ….ฤดูกาล เสี่ยงดวง บนบานศาลกล่าว จับใบดำ รอด จับใบแดง….. เปลี่ยนชีวิต ต้องเข้าไปอยู่ในค่ายทหาร
.
กองทัพภาค2 ได้ ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 โดยมีการแต่งตั้ง กรรมการฯ 49 คณะ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-20 เม.ย.64 นี้
โดยมีทหารกองเกินที่เกิดในปี2543 ที่จะเรียกได้ รวมทั้งสิ้น 117,666 นาย ซึ่งจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 39,918 คิดเป็นร้อยละ 33.92
.
โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายกองทัพบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติในการตรวจเลือกฯ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ และร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจทางทหาร ตามบทบาทหน้าที่ต่อไป
:กองทัพภาค2
error: Content is protected !!