วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ส่ง “บิ๊กตุ๋ย” ทหารเรือเก่า ติดตาม แผนพัฒนาหนองหาร สกลนคร

“บิ๊กป้อม”
ส่ง “บิ๊กตุ๋ย” ทหารเรือเก่า
ติดตาม แผนพัฒนาหนองหาร สกลนคร
บริหารจัดการน้ำ/ระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ
มอบหมายให้ พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ที่ปรึกษาคณะทำงาน พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูหนองหาร จ.สกลนคร ลงพื้นที่ติดตาม ความคืบหน้าการพัฒนาหนองหาร
พล.ร.อ.พิเชฐ ได้เปิด กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำหนองหาร
และได้เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนการแก้ไข และพัฒนาหนองหาร ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านการ บริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน บริเวณพื้นที่รอบหนองหาร
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อบูรณาการทำงาน มุ่งพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่หนองหาร ให้เป็นแหล่งทรัพยากร และกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่
พล.ร.อ.พิเชฐ ได้เดินทางไปตรวจกระบวนการจัดการน้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร
และตรวจกระบวนการดำเนินงานของโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ อบจ.สกลนคร
รวมทั้ง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพภูมิประเทศ เพื่อตรวจ ติดตามความคืบหน้าบริเวณหนองหาร ซึ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากประชาชน เป็นอย่างดี
พล.ร.อ.พิเชฐ ยังได้ ขอให้จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พล.อ.ประวิตร ซึ่งได้เคยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน และมอบนโยบาย การพัฒนาพื้นที่หนองหาร ที่ผ่านมา
พร้อมทั้งให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้การสนับสนุนภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
error: Content is protected !!