วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

F-16 ADF อำลา กองบิน1 Home of Tigers

F-16 ADF
อำลา กองบิน1
Home of Tigers
ปิดตำนาน เครื่องบินรบ มือสอง
ที่กำเนิดจาก ยกเลิกโครงการซื้อ F18
ทอ.ทะยอยปลด
เตรียมปิดฝูง
.
กองบิน 1 ทำพิธีอำลา และปลดประจำการ เครื่องบินขับไล่ ( บข.19/ก ) หรือ F-16ADF Air Defense Fighter (10207), F-16 (10321) สังกัดฝูงบิน 102 และ ฝูงบิน 103 ที่ประจำการ ตั้งแต่ปี2540 โดย ทอ.จะยอย ปลดประจำการ และปิดฝูง
โดยมี การบินFly By และ อุโมงค์น้ำ Water Salute โดยมี ผู้การอ๋า นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 เป็นประธาน
ทั้งนึ้ ทอ.จัดซื้อ F-16ADF มือสอง 16 เครื่อง เป็น F-16ADF ที่นั่งเดียว 15 เครื่อง และ F-16 ADF 2ที่นั่ง 1 เครื่อง
โดยใช้เงินที่เคยจ่ายไปในโครงการจัดหา F 18 และเงินที่กองทัพอากาศฝากไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อดำรงความพร้อมรบของเครื่องบิน ที่ประจำการในกองทัพอากาศไทย นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟู และปรับปรุงเครื่องบินF-16 ADF Block10 ระดับ Falcon Up ที่เป็นการยืดอายุโครงสร้างของเครื่องบิน และปรับปรุงระบบเรดาร์ ระบบพิสูจน์ฝ่ายเชิงรุก และเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่
ภาพ: กองบิน 1
error: Content is protected !!