วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

“บิ๊กบี้”นำ66 นายพล ทบ. สืบสานประเพณี ถวายบังคม ถวายสัตย์ ก่อนรับตำแหน่ง หน้าที่ใหม่ วาระ เมษายน
พลเอกณรงค์พันธ์ จ้ตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 นำ นายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราขทานยศสูงขึ้น และนายพลใหม่ รวม66 นาย. ทำพิธีถวายบังคม และถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 พระบิดา แห่ง จปร.
พลเอกณรงค์พันธ์ สืบสานประเพณีต่อมาจาก ยุค บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ.และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 โดยเคยทำพิธีเช่นนี้ ไปเมื่อ 1 ตค.2563ที่ผ่านมา
โดยได้นำกล่าวว่า ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าที่มารวมตัวกัน ณ ที่ นี้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญและพระราชทานยศชั้นนายพลของกองทัพบกนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งของการรับราชการ
ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยฯแห่งนี้ขึ้น
ทั้งยังทรงมีพระเมตตาให้ทรงรับ และเปิดโอกาสให้ลูกหลานของประชาชนชาวไทยทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ เพื่อให้ได้เข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณช่วยกันปกปักรักษาเอกราช อธิปไตยของประเทศชาติและราชอาณาจักรไทย ให้อยู่จนมาทุกวันนี้
นอกจากนั้น ปวงข้าพระพุทธเจ้า ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานกระบี่และทรงพระราชทานยศ นายทหารสัญญาบัตรมาตลอดห้วงเวลารับราชการที่ผ่านมา พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่องค์พระมหากษัตริย์ องค์จอมทัพไทย แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้านั้น
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า จักสำนึกจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งขอถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดี จะยอมอุทิศตน พร้อมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติ ราชอาณาจักรแห่งนี้ และจักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่”
จากนั้น นั่งคุกเข่า พนมมือ และนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณตาม
เริ่มที่ คาถาในดวงตรามหาจักรี “ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะ…สัมพังเส จะ มะมายะนัง.สะกะราโชชุจิตตัญฺจะ..สะกะรัฏฐาภิวัฑฒะนัง”
ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัย ก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง
ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าและจักธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร“
จากนั้น ทั้งหมดได้เปล่งเสียง กล่าวปฏิญาณฯ พร้อมกัน 3 ครั้ง ว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของท่านไว้ด้วยชีวิต” และ ถวายบังคม 3 ครั้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!