วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทบ.”นำ 66 นายพล ทบ. ถวายบังคม ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล สังกัดกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น ประจำปี 2564 (วาระเมษายน 2564) รวม 66 นาย ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
หลังจากนั้น คณะนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น จะกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก
error: Content is protected !!