วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

สามประสาน ทบ.-ทอ.-ปภ. ฝึกร่วม บรรเทาสาธารณภัยภาคใต้ตอนล่าง

01 เม.ย. 2021
90
สามประสาน
ทบ.-ทอ.-ปภ.
ฝึกร่วม บรรเทาสาธารณภัยภาคใต้ตอนล่าง
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขต 12 สงขลา และ นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผบ.บน.56 ระดมกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์. ในการช่วยเหลือประชาชน ในทุกสถานการณ์ ทุกรูปแบบ ทั้ง ที่ประสบภัยแล้ง ไฟป่า หรือ น้ำท่วม
โดย ทำการฝึกบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ( อุทกภัย) ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน
error: Content is protected !!