วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

“ปลัดกลาโหม” น้อมนำพระราชดำรัส “ในหลวง” แด่ นายพลกลาโหม ชี้ การได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

“ปลัดกลาโหม”
น้อมนำพระราชดำรัส “ในหลวง”
แด่ นายพลกลาโหม
ชี้ การได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ขอทำหน้าที่ราชการ สนองเบื้องพระยุคลบาท
และนโยบายกลาโหม
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ เมษายน 2564
และพิธีรายงานตัวของนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯย้ายเข้ามารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล รวม 50 นาย รวมทั้งนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเข้ามารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11 นาย
พลเอกณัฐ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอกาสแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนายว่า ท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ขอให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถนำมาปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองเบื้องพระยุคลบาทและนโยบายของกระทรวงกลาโหม
โดยร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ มีความเจริญในหน้าที่ราชการต่อไป
error: Content is protected !!