วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

อำลาทัพฟ้า เครื่องบินฝึกขับไล่ L-39ZA/ART 5 เครื่องสุดท้าย ของ ทอ.

อำลาทัพฟ้า
เครื่องบินฝึกขับไล่ L-39ZA/ART
5 เครื่องสุดท้าย ของ ทอ.
Fly By ก่อน
ปลดระวาง
หลังประจำการ มา27 ปี
ผบ.ทอ.-กองบิน41 ทำWater Salute อำลา มุ่งหน้า พิพิธภัณฑ์
รำลึกอดีต นักบิน ลองเครื่อง-รับเครื่อง ร่วมพิธี
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) โดยมี นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เชียงใหม่ ต้อนรับ
เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39ZA/ART) ได้แสดงทางภาคอากาศ (Fly by)
และได้เรียนเชิญ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง ,พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม และพลอากาศตรี สำราญ ชมโท ซึ่งเป็นนักบินรุ่นแรก ที่เดินทางไปรับเครื่องบินL-39ZA/ART) ของกองทัพอากาศ ที่ สาธารณรัฐเช็กในสมัยนั้น มาร่วมพิธีปลดประจำการ
ทั้งนี้ เมื่อปี 2536 กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอก หม่อมราชวงศ์ ศิริพงษ์ ทองใหญ่ ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ได้ดำเนินการจัดหาเครื่องบิน L-39 จากสาธารณรัฐเช็ก
โดยให้มีภารกิจคือ ฝึกนักบินขับไล่/โจมตี, สนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support) และค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (CSAR) นั้น
จึงได้ทำการส่งนักบินลองเครื่องต้นแบบและผู้เชี่ยวชาญ ไปศึกษาและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของเครื่องบิน L-39 จำนวน 4 คน คือ นาวาอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร นักบินลองเครื่องต้นแบบ, นาวาอากาศตรี วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสรรพาวุธ และเรืออากาศโท จรัสพงษ์ ถวายทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญระบบสื่อสาร ได้ศึกษาและปรับปรุงเครื่องบินที่มีระบบแบบโลกตะวันตกให้สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน เช่น ระบบห้ามล้อด้วยมือแบบเดิมซึ่งติดตั้งที่คันบังคับ ให้เป็นระบบห้ามล้อที่ใช้เท้าเหมือนที่เครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้อยู่
พร้อมทั้งดัดแปลงให้สมบูรณ์แบบทั้งระบบอาวุธ และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศด้วยบริษัท ELBIT จากประเทศอิสราเอล จนนับได้ว่าเป็นเครื่องบินที่มีระบบที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศไทยในตอนนั้น
เครื่องบินL-39 ได้ปฏิบัติการปกป้องน่านฟ้าไทย การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเหล่าทัพอื่น มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอดระยะเวลา27 ปี โดยทะยอยปลดประจำการ จาก 40 เครื่อง มาจนเหลือ5 เครื่องสุดท้าย ที่กองบิน41
error: Content is protected !!