วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

Water Salute

อำลา เครื่องบิน L39
ขึ้นบินครั้งสุดท้าย
ก่อนปลดระวาง ประจำการ
กองบิน41
พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. ทำพิธีปลดประจำการเครื่องบินฝึก L-39 ของกองบิน41 จ.เชียงใหม่ ที่ประจำการมาเกือบ 30 ปี ในการฝึกให้กับนักบิน ทอ.มาหลายต่อหลายรุ่น
โดย ทอ.ได้มี การจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบา AT-6 เข้ามาประจำการเป็น เครื่องบินฝึก แทนจำนวน 12 เครื่อง งบประมาณราว 5 พันล้านบาท แต่เป็นการจัดซื้อผ่านระบบP&D ( purchase and development) ที่กองทัพอากาศจะมีส่วนร่วมในการผลิตสร้าง พัฒนา และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตเองในอนาคต รวมทั้งการประกอบการผลิตอะไหล่ในประเทศไทย ที่จะทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศ
เครื่องบินฝึกไอพ่น L-39 ZA/ART นี้ ซื้อจาก สาธารณรัฐเชค เข้าประจำการกองทัพอากาศไทย ตั้งแต่ป้ 2537-2539
error: Content is protected !!