วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ทหารพัฒนา ร่วม ทัพ4 ฝึก บรรเทาสาธารณภัยทางดิ่ง ด้วยเฮลิคอปเตอร์

30 มี.ค. 2021
147
ทหารพัฒนาเคลื่อนที่ (นพค.42 ) สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยกองกำลังทหาร ในพื้นที่ จ.สงขลา กอ.รมน.ภาค4 /ทัพภาค4 จัดการฝึกด้านการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทางดิ่ง ทางเฮลิคอปเตอร์ และการช่วยฟื้นคืนชีพ 2564 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
ตามนโยบาย พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่เน้นให้มีการบูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
error: Content is protected !!