วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

น้ำแล้ง ภัยแล้ง ยังไม่หายไปไหน!!

30 มี.ค. 2021
70
สมัยเด็กๆ เคยอยู่อิสาน
ก็จะเห็น ถังน้ำ แบบนี้
และเครื่องปั้ม น้ำบาดาล
ที่ต้องใช้ แรงมือโยกบ้าง เหยียบบ้าง
แต่ยุคนี้ ทันสมัยขึ้น มีเครื่องปั้ม อัตโนมัติ ที่ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหน่วยทหารพัฒนา ช.พัฒนา สนภ.4 นทพ.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ บ.เกาะจง ม.10 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา และทำถังปูน ไว้เก็บน้ำ ให้
โดยผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 399 ครัวเรือน 995 คน และ ในพื้นที่ บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 330 ครัวเรือน 883 คน
โดย สร้างถังเก็บน้ำและติดตั้งปั้มน้ำบาดาล
นอกจากนี้ ชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ยังไปขุดเจาะในพื้นที่ จ.พัทลุง 11 บ่อ และ ทาสีบ่อและพ่นตราสัญลักษณ์กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วเสร็จ
error: Content is protected !!