วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

“ปลัดกลาโหม” เยี่ยม ชาวชุมชนรอบกลาโหม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

“ปลัดกลาโหม” เยี่ยม ชาวชุมชนรอบกลาโหม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-
-นายกสมาคมภริยาสป.กลาโหม ร่วมกิจบริจาคโลหิต
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 134 ปี 8 เมย.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 134 ปี ณ บริเวณลานภูธเรศ ชุมชนแพร่งภูธร
โดยมี สส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สส.กทม.พปชร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบศาลาว่าการกลาโหมเข้าร่วม
โดยมี การบริจาคโลหิตสำหรับประชาชนในชุมชน การบริการตัดผมให้กับประชาชน การมอบยาสามัญประจำบ้าน การมอบถังดับเพลิง และดวงไฟส่องสว่าง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การสาธิตการ ทำเจลล้างมือ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชน
ซึ่งพลเอกณัฐ ได้เดินมอบตามบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยตนเอง และ การแสดงดนตรี
ซึ่งกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ชุมชนในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม ได้รับทราบถึงความเป็นมา และความสำคัญของวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม
รวมถึงได้รับทราบถึงความรักความห่วงใยที่มีร่วมกัน ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับประชาชนโดยรอบศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับชุมชนต่อไป
และในวันเดียวกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ
134 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องพินิตประชานาถในศาลาว่าการกลาโหม
ซึ่ง มี คุณ รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดินทางมาให้กำลังใจกำลังพลและข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ร่วมบริจาคโลหิต
error: Content is protected !!