วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ร้อนๆ แล้งๆ แบบนี้ ทหารสีน้ำเงิน จะมาพร้อมกับ น้ำ แจกจ่าย ทั่วอิสาน

29 มี.ค. 2021
68
ที่อำนาจเจริญ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51( นพค.51 )สนภ.5 นทพ./ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกกอก หมู่ที่ 3, 12 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ทั้งนึ้ เป็นกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ 134 ปี 8 เมษายน 2564 นี้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "นทท"
error: Content is protected !!