วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

MEDIVAC

เรือหลวงอ่างทอง พร้อมเป็น
โรงพยาบาลสนาม กลางทะเล
ซ้อม ปฏิบัติการทางการแพทย์
ส่งกลับกำลังพลบาดเจ็บ
โดย ฮ.ลายพราง
เขี้ยวเล็บใหม่ EC 645 T2
ที่นำมาใช้ในภารกิจช่วยชีวิต
กรมแพทย์ทหารเรือจัดกำลังเข้าร่วมการซักซ้อมการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ในการฝึกกองทัพเรือ 2564 ( Royal Thai Navy Annaul Exercise 2021) โดยมี ร.ล.อ่างทอง เป็นโรงพยาบาลสนาม
ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์นี้มีขีดความสามารถรักษาผู้บาดเจ็บในระดับที่ต้องรักษาเร่งด่วนได้ ในกรณีที่มีการบาดเจ็บฉุกเฉิน
โดยการผึกกองทัพเรือในครั้งนี้กรมแพทย์ทหารเรือทำการจัดกำลัง
ชุดลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน 1 ชุด ชุดการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ชุด ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ 1 ชุด
การซ้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกกองทัพเรือ 2564 ซึ่งกองเรือยุทธการได้จัดกำลังเป็น หมวดเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก
โดยมี พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการเป็นผู้บังคับหมวดเรือฯ เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล
ทั้งนี้หมวดเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกได้ทำการซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมในการเดินทางเพื่อเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง (From the sea) ในวัน D-Day
:กองเรือยุทธการ
error: Content is protected !!