“อรรถวิทย์ สายสืบ”นายตำรวจ มือเจรจา-เคลียร์ม็อบ ได้ขึ้นนายพล ผบก.น.3/”บิ๊กโจ๊ก- กลับ สตช

28 มี.ค. 2021
627
“อรรถวิทย์ สายสืบ”นายตำรวจ มือเจรจา-เคลียร์ม็อบ ได้ขึ้นนายพล ผบก.น.3/”บิ๊กโจ๊ก- กลับ สตช. มา สวมเครื่องแบบสีกากี นั่ง ที่ปรึกษา (สบ9)
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการตำรวจ ชั้นนายพล 75 นาย ในจำนวนนี้ มี พันตำรวจเอก อรรถวิทย์ สายสืบ รอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ที่เป็นนายตำรวจที่ทำหน้าที่เจรจา และเคลียร์กับ ผู้ชุมนุม มายาวนาน ตลอด ได้ขยับ เป็น พลตำรวจตรี ในตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล3  หลังจากที่โดนดองมานาน ทั้งๆที่เป็น ตท.21 จะเกษียณ อยู่แล้ว แถมต้องมารับหน้าที่สำคัญ ในช่วงวิกฤติม็อบ ในหลายเดือนที่ผ่านมา จนตอนนี้
นอกจากนี้ ยังมี ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมตรี และแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564
ลงชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
error: Content is protected !!