วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถาวรวัตถุ วัดหลักเมือง จ.ปัตตานี

พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีพระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดหลักเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เดินทางมาร่วมทำบุญร่วมกันครั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนยึดมั่นในความดี และร่วมกันดูแล บูรณะศาสนสถานที่เป็นของส่วนรวม เพื่อสามารถใช้ประโยชน์รวมทั้งฝากพี่น้องประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาความเคลื่อนไหวในพื้นที่ หากมีอะไรผิดสังเกตุสามารถแจ้งมาได้ทางสภาสันติสุขตำบล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีสิ่งใดที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนมาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0611732999 สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับส่วนราชการจัดขึ้น เพื่อสบทบทุนทำนุบำรุง บูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัด เช่น โรงทาน ที่มีสภาพชำรุด เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยมียอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธารวมทำบุญทั้งสิ้น จำนวน 486,984 บาท

error: Content is protected !!