วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ดูแลชาวบ้าน ในพื้นที่ “ผบ.รร.การบินฯ”

26 มี.ค. 2021
138
ดูแลชาวบ้าน ในพื้นที่
“ผบ.รร.การบินฯ”
นำ”หน่วยมิตรประชาฯ”
เยี่ยม คนชรา ป่วยติดเตียง
พรัอม มอบเตียง ใหม่
“ผบ.คิม”พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ทอ. นำ”หน่วยมิตรประชา”โรงเรียนการบิน ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ 27มีนาคม และวันกองทัพอากาศประจำปี 2564
โดยมี คุณอภิษฎา คันธา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน
ไปมอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น และ มอบเตียงคนไข้ ให้แก่ นางคำ โพธิกร ซึ่งผู้ป่วยติดเตียง ที่ตำบล สระสี่มุม อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม เนื่องจากขาดแคลนเตียงคนไข้ จึงทำให้เกิดแผลกดทับเรื้อรัง
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่ากองทัพอากาศ หรือหน่วยงานของรัฐ มิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชน
และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยความห่วงใยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
และรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง
error: Content is protected !!