วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ทัพไทย ทัพ4 เยี่ยม กองบิน7

ทัพไทย
ทัพ4
เยี่ยม กองบิน7
ดู ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศที่ 3 ที่ควบคุมการปฏิบัติการรบของนักบิน เครื่องบินรบ สถานีเรด้าร์
.
รองเบิร์ด พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง.ผบ.ทหารสูงสุดและ บิ๊กเดฟ พล.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองบิน7
พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ,รับชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศและดูการปฏิบัติงานของ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศที่ 3 ที่ กองบิน7 จ.สุราษฎร์ธานี ที่มี เครื่องบิน Gripen และ Saab ประจำการอยู่
โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 และ พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค พร้อมด้วย ผบ.นขต พล.ร.5 ถึงระดับกองพัน ร่วม
โดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานภารกิจสำคัญของหน่วย ในภารกิจรักษาความมั่นคงภายในประเทศ รวมไปถึงปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ ทั้งทหารบก ทหารเรือ และตำรวจ ตลอดจนพลเรือน
โดย รองผบ.ทหารสูงสุด ได้มอบแนวทางแก่หน่วย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศ ครอบคลุมในทุก ขอบเขต ทุกมิติ ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ชื่อว่า มีกำลังทางอากาศเทียบพร้อม ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ที่ถือว่ามีกำลังเพรียบพร้อม ในการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองปกป้องอธิปไตยของชาติทางอากาศในพื้นที่ภาคใต้ สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติ
error: Content is protected !!