วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” สั่ง “กองทัพ-กอรมน.-ศรชล”ร่วมมือ มท.-ตำรวจ ดูแลชายแดน เมียนมา

“บิ๊กตู่” สั่ง “กองทัพ-กอรมน.-ศรชล”ร่วมมือ มท.-ตำรวจ
ดูแลชายแดน เมียนมา ติดตามสถานการณ์ภายใน
พร้อมรับมือผลกระทบชายแดน
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลพื้นที่ชายแดน
โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ บูรณาการการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ฝ่ายปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประสานต่อเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการบำรุงความต่อเนื่อง
การสนับสนุนการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศต่างๆทางน้ำทางอากาศ
และให้ประเมินสถานการณ์ด้านชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิด
และให้ทุกหน่วยเตรียมแผนการรับรองผู้ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
//
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!