วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กตู่” สั่ง คัดคนเข้าเป็นทหาร ต้องดู ทัศนคติ

“บิ๊กตู่” สั่ง คัดคนเข้าเป็นทหาร
ต้องดู ทัศนคติ
ต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วย
เตรียม เกณฑ์ทหาร 1-20 เมย.
ให้เรียบร้อย
พิจารณาสถานที่ จํานวน ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม
.
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า กำชับเรื่องการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 2564 ใน1-20 เมษายน นี้
โดยขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ กําหนดการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ จํานวน ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม
รวมทั้งเรื่องทัศนคติของผู้สมัครที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พร้อมคํานึงถึงมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กระบวนการตรวจเลือกจะต้องยังคงไว้ ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามารับราชการเป็นทหารกองเกิน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความพูดว่า "กระทรวงกลาโหม MNISTRY OF DEFENCE KnOna"
error: Content is protected !!