วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ไม่ได้ สัมมนา เล่นๆ

26 มี.ค. 2021
119
“บิ๊กแขก” สวมบท ครูใหญ่
ติวเข้ม ผบ.ทหารพัฒนา ทั่วประเทศ
ทั้งภาคกลางวัน
แถม กลางคืน ก็เรียกติว
นอกรอบ มาสัมมนา ต้องได้งาน ได้ตามแผน
บิ๊กแขก พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 โรงแรมไดมอนด์ คลิฟ ภูเก็ต
รวมผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศและฝ่ายอำนวยการทุกระดับกว่าร้อยคนโดยมี เสธ.เวฟ พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม ผบ.สำนักงานพัฒนาภาค4 เป็นเจ้าภาพ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งงานตามภารกิจหลัก และงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสามารถตอบสนองนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความเชื่อมั่นศรัทธา และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของกองทัพไทย
โดยจัดกลุ่มสัมมนาจัดเป็น 3 กลุ่ม คือ
การจัดทำ IPB (วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ)เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ
และ การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยงานในสนาม และ แนวทางการพัฒนาโคเนื้อ นทพ.
ผบ.นทพ.เน้นย้ำว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ จะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม นำไปใช้ได้จริง โดยประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตามความต้องการที่แท้จริง และ นพค.ทุกหน่วยต้องปฏิบัติภารกิจที่หน่วยเหนือกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบทุกระดับ
error: Content is protected !!