วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

“ผู้การเอิร์ธ” ลงพื้นที่หมู่บ้าน ชาวกะเหรี่ยงเยี่ยมบ้าน “พลทหาร”รพศ.3 รอ.”

26 มี.ค. 2021
534
“ผู้การเอิร์ธ” ลงพื้นที่หมู่บ้าน ชาวกะเหรี่ยงเยี่ยมบ้าน “พลทหาร”รพศ.3 รอ.”
พร้อมมอบบ้าน ที่ซ่อมสร้างให้ใหม่ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพล
.
“ผู้การเอิร์ธ” พันเอกอินทนนท์ รัตนกาฬ ผบ.กรมรบพิเศษ3 รักษาพระองค์ (รพศ.3 รอ.) ลงพื้นที่หมู่บ้านมอเคลอะคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อมอบบ้าน ให้ กับครอบครัวของ “พลทหาร มีชัย ดุษฎีบรรพต” เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพล
และมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ให้ครอบครัวกำลังพล และเพื่อให้ พลทหารไม่ต้องห่วง ครอบครัว มากนัก
error: Content is protected !!