ชุดเคลื่อนที่เร็ว นพค.15 ส่งน้ำถึงโรงเรียน

25 มี.ค. 2021
78
ชุดเคลื่อนที่เร็ว นพค.15
ส่งน้ำถึงโรงเรียน
เด็กๆเฮ!! ทหารพัฒนา
มาช่วยรวดเร็ว
.
ผู้การเต้ พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง ผบ.
นพค.15 สนภ.1 นทพ. ส่งทหารพัฒนา ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ของหน่วยฯ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร 2 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับ โรงเรียน และราษฏร ในพื้นที่ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 12,000 ลิตร
พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฏร
ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะต้องขจัดปัญหาจากความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, นโยบาย พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนโยบาย ของ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ.
error: Content is protected !!