วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทหารสูงสุด” เผย เลื่อนฝึก Cobra Gold21 เป็น สิงหาคม
ช้าที่สุดแล้ว
รอโควิดฯคลี่คลาย
ไม่เช่นนั้น ต้องปรับขนาดการฝึกใหม่
ยัน กองทัพไทย ต้องการฝึก
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึง การฝึกCobra Gold 2021” ว่า ขณะนี้ยังเป็นการวางแผน ต้องรอดูสถานการณ์การแพร่บาดโควิด-19 ในขณะนั้นว่าจะสามารถ ทำได้มากน้อยแค่ไหน
แต่ปัจจุบันเราได้เตรียมการรูปแบบในการปฏิบัติ เราคาดหวังว่าจะสามารถฝึก ได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดที่ได้เลื่อนไปจากเดิม กพ. เป็นเดือนสิงหาคม เพราะจะสร้างประโยชน์ร่วมกันหลายเรื่อง ทั้งการปฏิบัติร่วมกันของมิตรประเทศ และเศรษฐกิจประเทศ อยากให้มรการฝึก
เพราะหากเลยไปจาก เดือนสิงหาคม เป็นเวลาที่ช้าที่สุดแล้ว เป็นเวลาที่ถอยหลังมาเยอะที่สุดแล้ว อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบ และขนาด การฝึกใหม่
สำหรับปีนี้มี 7 ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักคือ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน 2 ประเทศ คือ จีน และอินเดีย ส่วนอีก 20 ประเทศ จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมฝึกโครงการเสนาธิการผสมนานาชาติ รวม 29 ประเทศ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!