วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ครู ทองเจือ แห่ง สอ.รฝ.

ร่องรอยแห่งประสบการณ์
นาวาตรี ทองเจือ ช่วงโชติ
ครูฝึก ที่สอนนายทหาร สอ.รฝ. มาหลายต่อหลายรุ่น จนจะเกษีญณ ในอีก 41 เดือน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
ตำราแห่ง “ป้องนภา รักษาฝั่ง”
การเลือกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะกับการรบ
แม้อาวุธยุคใหม่ จะทันสมัย ควบคุมด้วยดิจิตัล
แต่ การใช้มือ และสมอง แบบManual ในการคำนวนเอง ก็ยังจำเป็น ในการรับมือการตรวจจับของฝ่ายตรงข้าม ในการถอนตัว ออกจากการถูกlog on
ลักษณะ ของ ปืนต่อสู้อากาศยาน (สอ.) จะมีขนาดเล็ก กระบอกสั้นกว่า แต่คล่องตัว รวดเร็ว กว่า หรือ เรียกว่า “เล็ก สั้น เร็ว”
ส่วน ปืนรักษาฝั่ง เช่นปืนใหญ่ ที่ขนาดใหญ่ กระบอกยาว แต่เคลื่อนตัวช้า
“ใหญ่ ยาว ช้า”
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และแหล่งน้ำ
error: Content is protected !!