วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ถกกก. ปราบปรามการค้ามนุษย์

“บิ๊กป้อม” ถกกก. ปราบปรามการค้ามนุษย์
เร่งปรับปรุงกฎหมายค้ามนุษย์
ป้อง ละเมิดทางเพศ
อายัดทรัพย์
ไปเยียวยา เหยื่อผู้เสียหาย
หารือค้ามนุษย์ของประเทศไทย Progress Report กับออสเตรเลีย
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเรียกประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมกับคณะกรรมการประสานและกำกับติดตามการดำเนินงาน ทั้งสองคณะต่อเนื่องกัน ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช.ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี รมว.ยถติธรรม รมว.แรงงาน และรมว.พัฒนาสังคม.พร้อมส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า
ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญ ในการเร่งทบทวนแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ที่ให้น้ำหนักความสำคัญกับการลดอุปสงค์การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การบังคับใช้แรงงานหรือการบริการและการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบมากขึ้น
รวมทั้งการกำหนดให้มีแนวทางการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด เข้ากองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
พร้อมกับรับทราบความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับออสเตรเลีย
รวมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี 63 ( Progress Report ) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดระดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำถึงการค้ามนุษย์ เป็นความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ร่วมขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มุ่งความยั่งยืน จึงต้องพิจารณาให้รอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ 
โดยเฉพาะการป้องกันการล่อลวงการละเมิดทางเพศต่อกลุ่มเปราะบาง เด็กและสตรีในสื่อออนไลน์ รวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มากขึ้น
จึงขอให้เร่งปรับปรุงกฎหมายที่ยังไม่เสร็จสิ้น โดยเฉพาะการมอบหมายให้ สตม. ติดตามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่น และมอบสำนักงาน ป.ป.ง. ติดตามนำเงินที่ได้จากการยึดอายัดทรัพย์ไปเยียวยาผู้เสียหายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องให้โปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของการจัดทำรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี 63 และให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กันไป โดยเฉพาะความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ และ ไทย – ออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ ปี 64 รองรับสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ทางสังคม เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมย้ำกับทุกส่วนราชการ เอาผิดเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และชุดสูท
error: Content is protected !!