วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“แม่บ้าน ทัพไทย” มอบบ้านให้ทหารขั้นผู้น้อย ตามบัญชา ผบ.สูงสุด

24 มี.ค. 2021
48
“บิ๊กแก้ว” ซ่อมสร้าง
“ครูอุ๊” มอบ
“แม่บ้าน ทัพไทย” มอบบ้านให้ทหารขั้นผู้น้อย ตามบัญชา ผบ.สูงสุด ให้ ดูแลด้านที่พักอาศัย-สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว
คุณอุ๊ บุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบบ้าน ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามนโยบายของ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านที่พักอาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย ณ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตกุศล
error: Content is protected !!