วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล

23 มี.ค. 2021
265
มูลนิธิชัยพัฒนา
เยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี
ค่ายรัตนพล
ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน ไก่กระดูกดำ
ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง
.
บิ๊กตี๋ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนา4 จ.สงขลา
และ เป็น ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน ไก่กระดูกดำ และ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ในโครงการ “เพื่อน ช่วยเพื่อน”ภาคใต้ตอนล่าง ด้วย
โดยมี ผบ.เจี๊ยบ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 นำตรวจเยี่ยม และรายงาน การดำเนินการ
ทั้งนี้ ในพื้นที้ ได้ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ด้วย
error: Content is protected !!