โปรดเกล้าฯ ครม.”ประยุทธ์ 2/4”

ปรับเล็ก ตามโผ “ตรีนุช รมว.ศึกษา-ชัยวุฒิ รมวDEs-สินิตย์ รมช.พาณิชย์-วีระศักดิ์ รมช.คมนาคม”
โฉมหน้า 4 รมต.ใหม่ “ประยุทธ์2/4”
“ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษา-ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมวDEs”
ปชป.-ภท.แลกกระทรวง “สินิตย์ เลิศไกร”ปชป.นั่งรมช.พาณิชย์-วีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ภท.จาก รมช.พาณิชย์ มานั่ง รมช.คมนาคม
พระบรมราชโองการ
error: Content is protected !!