วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแอร์บูล” เยี่ยมกองบิน 3 UAV Wing of Excellence กองบินใหม่ ของทัพฟ้า

“บิ๊กแอร์บูล” เยี่ยมกองบิน 3
UAV Wing of Excellence
กองบินใหม่ ของทัพฟ้า
จาก ฝูง 404
มา ฝูงบิน 206 วัฒนานคร
สู่ กองบิน Drone/UAV กองบินแรก
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน3 จังหวัดสระแก้ว….กองบิน ใหม่ล่าสุด ของ ทอ. ที่ พัฒนาจาก ฝูงบิน404 ตาคลี นครสวรรค์ แล้วให้มาเป็น ศูนย์ฝึก UAV ในการฝึก นักบินUAVที่มีทั้งExternal pilot และ Internal pilot
และมาใช้ ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นที่ตั้ง กองบิน3
โดยเป็น กองบิน ที่มีUAV และ Drone ทั้งหมดของ ทอ. โดยมีทั้ง RTAF U1 และ Aerostar ที่ริเริ่มในยุคที่ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เป็น ผบ.ทอ.
โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร เป็น ผู้บังคับการกองบิน 3
error: Content is protected !!