วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“ครม.บิ๊กตู่” มีมติยกเลิก ตั้ง 2 ขรก.การเมือง ตามที่”ธรรมนัส” เสนอ ตาม 2พรรคเล็ก เสนอมา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย (1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ และ 3. นายสมชาย สาโรวาท) เพื่อยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์
ก่อนหน้านี้เมื่อ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือส่งถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรียกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง มีรายละเอียดดังนี้
กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ตามที่เสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 รายดังนี้
นายอมร มีมะโน นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ นายสมชาย สาโรวาท (เสนอแต่งตั้งแทน นายทองจันทร์ จันเต) นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ราย ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าพเจ้าเสนอเห็นควรให้ยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนนวน 2 ราย ดังนี้
นายอมร มีมะโน
และ นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์
ตามที่ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม และ นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ประชาธรรมไทย ผู้เสนอชื่อ นายอมร มีนะโน และ นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ในนามผู้แทนจากทั้ง2 พรรค มาทาง ร้อยเอกธรรมนัส
แม้ไม่มีประวัติอาชญากรรม แต่ต่อมาได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ถูกคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ แจ้งดำเนินการเรียกค่าปรับจากการซื้อขายหุ้น ทั้ง 2 พรรคการเมืองจึงได้เสนอขอถอนการแต่งตั้ง บุคคลทั้ง 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!