วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ สีกากี

พลเอกประยุทธ์ สวมเครื่องแบบข้าราชการการเมือง ทุกวันจันทร์….วันนี้
มาประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ….. โดยมี บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช. นาย ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาฯนายกฯ พร้อม ปลัดกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด เสธ.เหล่าทัพ และ พลเอกประวิตร และ รมต. ที่เป็น บอร์ด สมช. ประชุม …. เรื่องชายแดนใต้ และชายแดน เมียนมา และ สถานการณ์ความสงบภายใน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!