วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“ฉลาม อันดามัน” ร่วมฝึกกับ กองเรือ

21 มี.ค. 2021
129
“ฉลาม อันดามัน”
ร่วมฝึกกับ กองเรือ
ผ่านระบบNetwork Centric
สื่อสารกันได้โดยตรง
ทั้ง Gripen-เรือหลวงตากสิน-นเรศวร-จักรีนฤเบศร
เรือหลวงตากสิน เตรียมยิงจริง
อาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon 25 มีค.นี้ กลางอันดามัน
กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลฝึกร่วมกับ เครื่องบิน Gripen ฉลามอันดามัน จาก ฝูงบิน 701 และ 702 กองบิน7 กองทัพอากาศ เพื่อทดสอบขีดความสามารถของกองเรือฯ ต่อภัยคุกคามทางอากาศ
และฝึกการปฏิบัติงานร่วมระหว่างกองเรือกับเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ ในพื้นที่อ่าวไทย
กองเรือเฉพาะกิจฯ สามารถเชื่อมต่อข้อมูล กับเครื่องบินของกองทัพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ ผ่านระบบ Network Centric และ Link T, Link RTN ทำให้รู้ข้อมูลภาพสถานการณ์ในพื้นที่การรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
:กองเรือยุทธการ
:ภาพจากฝูงบิน 701
อาจเป็นรูปภาพของ อากาศยาน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!