วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กเดฟ” เยี่ยม ทัพภาค4 ย้ำกฏ7 ข้อ ดูแลทหารเกณฑ์-ลูกน้องทุกระดับ

19 มี.ค. 2021
182
“บิ๊กเดฟ”
เยี่ยม ทัพภาค4
ย้ำกฏ7 ข้อ
ดูแลทหารเกณฑ์-ลูกน้องทุกระดับ
อย่าใช้ทหารนอกภารกิจ-คุมเข้มใช้โซเชี่ยลฯ-ผบ.ชา ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
เน้น ผบ.หน่วยทุกระดับ
ทำงานด้วยวิธีรุก ริเริ่ม(นอกกรอบ) และมุ่งมั่น
พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาค4 และคณะกรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นกองทัพภาคที่ 4 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 กองฝ่ายเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 ถึงระดับกองพัน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
พลเอก พรศักดิ์ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 ที่ได้ร่วมวางรากฐานไว้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาค4
พลเอก พรศักดิ์ ได้เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติ 7 ข้อ คือ 1.การดูแลความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ของหน่วยตามอาคารกองร้อย โรงนอน
2.การห้ามนำทหารกองประจำการไปใช้นอกภารกิจทางราชการ
3.เน้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกำลังพลทุกระดับอย่างชาญฉลาด กำกับดูแลการโพสต์ แชร์ ภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม อย่างใกล้ชิด
4.การลงโทษกำลังพลที่กระทำผิดวินัยตามแบบธรรมเนียมทหาร
5. นโยบายของ ผบ.ทบ.ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564 โดยการเพิ่มช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย สร้างแรงจูงในการสมัครมาเป็นทหาร โดยการเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการ มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้โควตาถึงร้อยละ 80 การป้องกันการทุจริตในสายงานสัสดี
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลทุกระดับ
7.เน้นย้ำการปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยให้เป็นตัวอย่างที่ดี ดูแลรับผิดชอบอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และการประพฤติผิดเรื่องชู้สาว
พลเอก พรศักดิ์ เน้นย้ำผู้บังคับหน่วย ในการ “กำกับดูแล” การปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติ 7 ข้อ อย่างใกล้ชิด และให้แนวคิดในการทำงาน ภายใต้สโลแกน “ทำงานด้วยวิธีรุก ริเริ่ม(นอกกรอบ) และมุ่งมั่น ”
error: Content is protected !!