วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กบี้” น้อมนำพระบรมราโชวาท “ในหลวง” พระราชทาน แก่ทหาร-ตำรวจ

“บิ๊กบี้” น้อมนำพระบรมราโชวาท “ในหลวง” พระราชทาน แก่ทหาร-ตำรวจ
เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย
ต่อชาติบ้านเมือง-ประชาชน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ ผบ.ฉก.ทม.รอ.904 กล่าวว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทาน
พระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อ 18 มีนาคม 2564
นายทหาร นายตำรวจทุกท่านจะได้น้อมนำพระบรมราโชวาทไปประพฤติ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน เป็นสำคัญ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล จำนวน 2,230 นาย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 510 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า
“ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และฟังคำสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหารและนายตำรวจ ชั้นนายพล ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุขของบ้านเมืองและประชาชน
หน้าที่ของทหารและตำรวจ ถึงมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติด้วยความทุ่มเท เสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบอย่างสูง
ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้รับให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง
ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ
กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนให้สำเร็จผลอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา”
ทั้งนี้ ในส่วนกองทัพบกได้น้อมนำแนวพระบรมราโชบายในด้านต่าง ๆ ที่ทรงพระราชทานและทรงมีความห่วงใยต่อประเทศและประชาชน น้อมนำมาปฏิบัติมาโดยตลอด รวมทั้งการตั้งใจ ทุ่มเททำงานในหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติ รวมทั้งการดูแลพสกนิกรของพระองค์ผ่านงานจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ยึดมั่นและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นและเป็นสุข”
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!