วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ เป็นห่วง กังวล ต่อ นักเคลื่อนไหว ที่ถูกคุมขัง

สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์
เป็นห่วง กังวล ต่อ นักเคลื่อนไหว ที่ถูกคุมขัง
หลังพบ มารดา ของ 3 นักเคลื่อนไหว
ชี้ การพบปะ ถือ เป็นงานในการแสวงหาความเข้าใจของสถานทูตฯ
หลังจาก “มายด์ ภัสราวลี” และ แม่รุ้ง ปนัสยา -แม่ไผ่ ดาวดิน-แม่เพนกวิน และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เข้ายื่นหนังสือสถานทูตสหรัฐอเมริกา เรียกร้องนานาชาติ กดดันรัฐบาลไทย พิจารณาปล่อยตัว ‘แกนนำราษฎร’ ที่ถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี ม.112 ชี้ ศาลยังไม่ติดสิน ถือว่า ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องได้กลับมาเรียนตามปกติ นั้น
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ ว่า
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต Michael Heath พบกับมารดาของนักเคลื่อนไหว 3 คนที่กำลังถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้
โดยเป็นการพบปะกันตามคำขอของพวกเธอ ซึ่งได้แสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับบุตรของพวกเธอ
อุปทูต Michael Heath และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ คนอื่น ๆ ได้พบปะกับชาวไทยในหลากหลายภาคส่วนอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่ทหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ หรือผู้นำเยาวชน
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย ความกังวล และประเด็นที่ชาวไทยให้ความสำคัญ การพบปะกันเช่นนี้สะท้อนถึงงานหลักของเจ้าหน้าที่การทูต อันได้แก่ การแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองที่กว้างขวางในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และอื่น ๆ ของพลเมืองในประเทศที่ประจำการอยู่
Statement from U.S. Embassy Bangkok
On Friday, March 19, Chargé d’Affaires Michael Heath met with the mothers of three detained activists at their request. In the meeting, the participants raised concerns about their children.
The Chargé d’Affaires and other Embassy personnel regularly meet with a broad cross section of Thai nationals, including government, military, business, academic, and youth leaders, to learn about the goals, concerns, and priorities of Thai people. Such meetings reflect a diplomat’s core job: to seek greater understanding of the full range of economic, cultural, political, and other views voiced by citizens in the host country.
error: Content is protected !!