วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ผบ.ทบ. ยันไม่มีการตั้ง “ศูนย์อพยพ”รองรับ ชาวเมียนมา หนีการปราบปราม

ผบ.ทบ. ยันไม่มีการตั้ง “ศูนย์อพยพ”รองรับ ชาวเมียนมา หนีการปราบปราม
แต่เป็นแค่ “ศูนย์แรกรับ-รองรับ’”ชั่วคราว ตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้น
ยัน ควรตั้งที่ชายแดน
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการเตรียมพื่นที่รองรับชาวเมียนมาที่อาจหนีภัยกันเหตุการณ์จลาจลความรุนแรงในประเทศเมียนมา จากการต่อต้านรัฐประหาร ว่าไม่ได้ตั้งศูนย์อพยพ แต่เป็นศูนย์แรกรับ-คัดกรอง และพื้นที่รองรับ ตามหลักมนุษยธรรม
และย้ำว่าควรอยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ไม่ควรเข้ามาอยู่ในพื่นที่เมือง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!