วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“ในหลวง” ทรงเตือน นายพลทหาร-ตำรวจ ยิ่งยศสูงขึ้น ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น

“ในหลวง” ทรงเตือน นายพลทหาร-ตำรวจ ยิ่งยศสูงขึ้น ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
ทรงชี้ เป็นผู้ใหญ่แล้ว ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้อง เป็นธรรม
ทำตามที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ได้จริง
ขอยึดมั่น ในหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย ผาสุขของบ้านเมือง-ประชาชน
ด้วยทุ่มเท เสียสละ ทัศนคติที่ดี ซื่อตรงจริงใจ รับผิดชอบ
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นำนายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ ตั้งแต่การแต่งตั้งโยกย้ายปี 2561, 2562 และ 2563 เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคลรมช.กลาโหม และคณะ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศ ใจความตอนหนึ่ง ว่า
“ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของความผาสุขของบ้านเมืองและของประชาชน
หน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติ ด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบ
ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้น ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในการปฎิบัติหน้าที่ให้เห็นเป็นผล ให้สำเร็จสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน
ถ้าทุกคนตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวและตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้อง เป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่อง สมกับที่เป็นผู้ใหญ่และผู้ที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วปฏิบัติตามได้จริง”
error: Content is protected !!