วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“ผบ.กองเรือยุทธการ” เยี่ยม กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ร่วม ฝึกกองทัพเรือ 2564

17 มี.ค. 2021
149
บิ๊กปู พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (กร.)เยี่ยมให้กำลังใจ “กองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล “ในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมทำการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ 2564 ที่ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำให้ทำการฝึกเป็นไปตามที่ได้เตรียมการ มีความปลอดภัย และอวยพรให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้
การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเลกองทัพเรือในปีนี้ กองเรือยุทธการได้จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล
โดยมี พล.ร.ท.ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจฯ ซึ่งเป็นกองเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ รวมทั้งปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย
โดยจะใช้พื้นที่ฝึกในทะเลฝั่งอันดามัน ในการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) , อ่าวไทยตอนบนในการฝึกยิงตอร์ปิโด และอ่าวไทยตอนล่างในการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก
และฝึกการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศอีกด้วย รวมระยะทางที่กองเรือเฉพาะกิจฯ ใช้ในการเดินทางกว่า 2,800 ไมล์ทะเล (ประมาณ 5,200 กิโลเมตร) ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 , 2 และ 3
และใช้กำลังทางเรือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ที่ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans and Three Areas”
error: Content is protected !!