วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ทหารยะลา ร่วมใจจิตอาสา ชาวบ้าน สร้างฝายมีชีวิต # 1025 ยะหา ยะลา

17 มี.ค. 2021
94
“ผบ.ฉก.ยะลา” ร่วมด้วยช่วยกัน
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อม พ.อ.อาธร จันทร์ทอง ที่ปรึกษา ผบ.ฉก.ยะลา และ พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมและติดตามความคืบหน้า “การสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 1025” เทศบาลตำบลยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
โดยมี นางอาริยา มามะ ปลัดเทศบาลตำบลยะลา, จนท.เทศบาลตำบลยะหา, กำลังพลของหน่วย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
เพื่อเป็นการสร้างฝายมีชีวิตเกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนเอง
โดยคนในชุมชนที่มีจิตอาสา ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่วนราชการ และเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ วางแผนลงมือทำฝายมีชีวิตขึ้นมา ซึ่งก่อให้เกิดการมีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ช่วงหน้าแล้ง
รวมทั้งยังให้เกิดความสามัคคีระหว่างประชาชน กับส่วนราชการ ซึ่งนอกจากวันนี้มีการจัดกิจกรรมแล้ว การสร้างฝาย นอกจากจะช่วยชะลอ และกักเก็บน้ำแล้ว ยังสามารถสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุลและยั่งยืน
อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชดำริ ให้สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
error: Content is protected !!