วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ผบ.ฉก.ยะลา” ถกเข้ม เชิงรุก

17 มี.ค. 2021
198
ผบ.ฉก.ยะลา”
ถกเข้ม เชิงรุก
ชุดปฏิบัติงาน กร. -ชป.จรยุทธ์
ย้ำ ต้องควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อม พ.อ.อาธร จันทร์ทอง ที่ปรึกษา ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่หน่วยขึ้นตรง ฉก.ยะลา 12, ฉก.ทพ.41 และ ฉก.ทพ.47 ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดยะลา
ทั้งนี้ ผบ.ฉก.ยะลา ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 อย่างเคร่งครัด เพื่อกดดันและจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่ม ผกร. ต่อเป้าหมายที่อ่อนแอ
โดยสั่งการให้ ผบ.ร้อย.ฯ ประจำพื้นที่ หรือ หน.ชุดปฏิบัติการฯ นำไปชี้แจงต่อกำลังพลให้รับรู้รับทราบ เพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ผบช. มอบหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
โดยได้เน้นย้ำข้อห่วงใยของ ผบช. พร้อมทั้งมอบงบประมาณ เพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
error: Content is protected !!