วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ตรวจสภาพความพร้อมรบ ระดับ กองพัน พล.ร.5 ขุมกำลังหลัก กกล.เทพสตรี

16 มี.ค. 2021
344
ตรวจสภาพความพร้อมรบ
ระดับ กองพัน พล.ร.5
ขุมกำลังหลัก กกล.เทพสตรี
ภาคใต้ตอนบน
กองพลทหารราบที่ 5 ตรวจสภาพความพร้อมรบ เป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 ทั้ง การตรวจความพร้อมรบเป็นส่วนรวม , เป็นหน่วย , เป็นบุคคล เพิ่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพล และการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ของหน่วย และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบก
โดยมี พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รอง.ผบ.พล.ร.5 ประธานในพิธี
ณ สนามยิงปืนทราบระยะ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15
และ พันเอก ธายุทธ สวนกูล รอง ผบ.ร.15/เป็นหัวหน้ากรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน
ตามนโยบาย ผบ.ต้น พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ที่เน้นการฝึกตามแนวคิด วิธีการ และหลักนิยม ตามมาตรฐานการฝึกของเหล่าทหารราบ
และพัฒนาระบบการฝึกโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ การสั่งการ และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อลดเวลาทางธุรการ และลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจจะถูกตรวจจับจากข้าศึกในสถานการณ์การรบจริง อีกทั้งยังทำให้ทุกส่วนสามารถวางแผนดำเนินภารกิจคู่ขนานไปพร้อมกันได้อีกด้วย
error: Content is protected !!