วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” เซ็นตั้ง ผช.โฆษกกลาโหม เพิ่ม

“เสธ.กลาง” นายร้อยญี่ปุ่น
เสริมทีมโฆษกฯ ด้านงานการต่างประเทศ
ลูกศิษย์”เสธ.โหน่ง” อดีตรองโฆษกรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯและ รมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)
ที่ 999 /2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ กห. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
จึงแต่งตั้ง พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ รอง ผอ.กนผ.สพร.กห. เป็น ผช.โมษก กห.
อีกหน้าที่หนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ พันเอก วีรยุทธ์ หรือเสธ.กลาง เป็น ทหารปินใหญ่ เตรียมทหาร 39 แล้วไปเรียน นายร้อยญี่ปุ่น กลับมาอยู่กรมข่าวทหารบก. และได้ชื่อว่า เป็นลูกศิษย์ ด้านงานกรมข่าว การต่างประเทศ และงานโฆษก ของ เสธ.โหน่ง พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค อดีต โฆษกรัฐบาลฯ ด้วย
แต่ เสธ.ต้อง พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม ดึง มาเสริมทีมโฆษกกลาโหม จากเดิมที่มี เสธ.เบิร์ด พันเอก วันชนะ สวัสดี เป็น รองโฆษกกลาโหม และ มี หมวดต้องลม ร้อยเอกหญิง พรขนก อ่ำพันธ์ุ เป็น ผช.โฆษกฯหญิง
error: Content is protected !!