บางกลอย กลับบ้าน! จัดพื้นที่ใหม่ให้ ที่ทำกิน-แหล่งน้ำ ยันต้องยึดกม.

บางกลอย กลับบ้าน!
จัดพื้นที่ใหม่ให้
ที่ทำกิน-แหล่งน้ำ
ยันต้องยึดกม.
“ใจแผ่นดิน”กลางอุทยานฯ
ใครจะอยู่ไม่ได้
ชี้ ขนาดคนไทยบางคนยังไม่มีที่ทำกิน
แต่เมื่อ อยู่ในประเทศไทย รัฐต้องดูแล
ออกคำสั่งตั้ง “ธรรมนัส-นฤมล” แก้ปัญหา
วอน จะเรียกร้องอะไรให้ดูกม.ลูกด้วย
“ปลัดสำนักนายกฯ-ผช.รมต.” ส่งชาวบางกลอย กลับบ้าน แล้ว
เหลือแต่ หมู่บ้านทะลุฟ้า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ ถึงการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มบางกลอยที่มาพักค้างคืนข้างทำเนียบฯว่า วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยกลับแล้ว เขามาแสดงความต้องการ ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยหารือกัน ทั้งหมดก็รับไว้พิจารณา มันจะแก้กันด้วยปากต่อปากไม่ได้ หลายอย่างต้องมีกลไก กระบวนการและกฎหมาย สร้างความเข้าใจกันไปก่อน
รัฐบาลรับทราบความเดือดร้อนและจะนำไปสู่การพิจารณาแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นี่คือหลักการบริหาร ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะวุ่นวายไปหมด มันไม่ได้ เพราะแต่ละปัญหาเกี่ยวพันกับหลายส่วนด้วยกัน
ผู้ชุมนุมบางกลอยตอนนี้ เขากำลังเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำให้ ซึ่งตนได้รับรายงานว่าทุกอย่างก็ดีขึ้น
และที่ย้ายมาพื้นที่ตรงนี้ ส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจ ขาดเหลืออะไรก็เติมให้เขา แต่การจะกลับไปอยู่ใจกลางอุทยาน ที่เรียกว่า “ใจแผ่นดิน” มันจะได้หรือไม่ แล้วคนอื่นอยู่ได้หรือไม่ ก็ไม่มีใครอยู่ได้ทั้งนั้น เราก็ดูแลให้เขามีสิทธิ์ในที่ทำกินต่างๆ
ขณะที่บางคนของเรา ยังไม่มีที่ทำกินสักตารางนิ้วใช่หรือไม่ แต่เราต้องดูแลเขาในเมื่อเขาอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทย ก็ต้องดูตามกฎหมาย
“ทุกคนถ้าเคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน ก็จะแก้ปัญหาได้ ดังนั้นต้องเคารพในหลักการสำคัญด้วย รัฐธรรมนูญเขียนไว้กว้างๆ แต่ต้องดูกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องด้วย นั่นคือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม กฎหมายลูกมีหลายฉบับ ถ้าทุกคนเอารัฐธรรมนูญที่เขียนไว้แล้วมาบอกว่าคือสิทธิทุกอย่างโดยไม่ดูกฎหมายลูก มันไม่ใช่ มันจะยุ่งไปหมด แล้วจะมีกฎหมายลูกไว้ทำไม กฎหมายลูกมีไว้ให้หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ กฎหมายหลักจะสอดคล้องกับกฎหมายลูก”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
วันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงนามในคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 67/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ตลอดจนประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข อาศัยตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เป็นรองประธาน ร่วมกับปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษารวบรวมปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวกะเหรี่ยง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง คดีอาญา และคดีแพ่ง ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย พร้อมเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาตามกฎหมาย และระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
error: Content is protected !!