วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ทูตทหาร​ จีน พบหารือ ปลัดกลาโหม

ทูตทหาร​ จีน
พบหารือ ปลัดกลาโหม
เล็งตั้ง โรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ ซ่อมบำรุงรถเกราะ รถถัง ที่จัดหาจาก จีน
เดินหน้าฝึกร่วม3เหล่าทัพ Joint Strike, Blue Strike, Falcon Strike
และ Cobra Gold
พล.อ.ณัฐ​ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ได้ต้อนรับ​ พล.ต.อู๋ เฉี่ยวยี่ (Wu Xiaoyi)​ ผชท.ทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)/ประจำกรุงเทพฯ ที่ ห้องพระบารมีปกเกล้า ศาลาว่าการกลาโหม​
พันเอกวีรยุทธ์ น้อมศิริ ผช.โฆษก กห. เปิดเผยว่า เพื่อหารือด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย – สปจ. โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
พลเอกณัฐ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พล.ต.อู๋ เฉี่ยวยี่ (Wu Xiaoyi)​ ที่ได้พบกันอีกครั้ง สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – สปจ. ที่มีการติดต่อกันมายาวนานกว่า 700 ปี ตั้งแต่ราชวงศ์หยวน และความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 45 ปี เมื่อปี 63 เป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกันในทุกระดับ ที่ผ่านมา กห. – กห.จีน มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น
พลเอกณัฐ กล่าวชื่นชม จีน ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี และยินดีกับความสำเร็จที่สามารถผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้
และยังกล่าวขอบคุณ จีน ที่ได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงได้ส่งวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัท ซิโนแวค มายังประเทศไทยด้วย
นอกจากนี้​ ปลัดกลาโหม ​ ยังชื่นชมความร่วมมือด้านการฝึกของกองทัพทั้งสองประเทศ ทั้งการฝึก Joint Strike, Blue Strike, Falcon Strike และการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold ในโครงการช่วยเหลือประชาชน
รวมถึงขอบคุณ กห.จีน สำหรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษาให้กำลังพลไทยในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร วปอ.จีน, สธ.เหล่าทัพ และ นนร.เหล่าทัพ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไป
สำหรับด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พลเอกณัฐ ขอบคุณ กห.จีน ที่เสนอให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการป้องกันประเทศและกองทัพแบบไม่มีเงื่อนไข
ทั้งนี้ กห. มีแผนจะเสนอ กห.จีน เพื่อให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาจาก จีน มีประสิทธิภาพและครบวงจร
จึงขอให้ทาง สน.ผชท.ทหาร จีน/กรุงเทพฯ ช่วยสนับสนุนและผลักดันต่อไป ปัจจุบัน​ไทยได้กำหนดให้อุตสาหกรรม​ป้องกัน​ประเทศ​เป็นอุตสาหกรรม​เป้าหมาย​ (S-Curve Industry)​ และมีแผน​พัฒนา​อุตสาหกรรม​ดังกล่าว​ร่วมกับ​ทุกภาคส่วน​ทั้งในและต่างประเทศ​
รวมทั้งการส่งเสริม​การจัดตั้งโรงงาน​ผลิตและโรงงาน​ซ่อมสร้าง​ยุทโธปกรณ์​ทางทหาร​ร่วมกับ​มิตรประเทศ​
จึงขอเชิญชวน​ สปจ.​ ​มาลงทุนในเขตพัฒนา​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ภาคตะวันออก​ โดยบริษัทจากต่างประเทศ​ที่เข้ามาลงทุน​หรือร่วมลงทุน​กับผู้ประกอบการ​ของไทย​จะได้สิทธิ​ประโยชน์​ในการได้รับ​การยกเว้น​ภาษีอากรในรูปแบบ​ต่างๆ
ทางด้าน​ ผชท.​ทหาร จีน/กรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณ​ พลเอกณัฐ ที่ให้เกียรติ​ต้อนรับ​​ในวันนี้​ สปจ. ​ยินดีให้การสนับสนุน​ความร่วมมือ​ในด้านต่างๆ​ โดยเฉพาะด้านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อพัฒนา​ความสัมพั​น​ธ์ระหว่าง​สองประเทศ​และผลักดัน​ให้เกิด​ผลอย่างเป็นรูปธรรม​ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการพัฒนาที่ดีขึ้น กองทัพของทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!