วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ส่งน้ำ ถึงบ้าน เต็มทุกโอ่ง ทุกถัง

ชุดเคลื่อนที่เร็ว ทหารสีน้ำเงิน51 ออกแจกน้ำ ชาวเมืองอำนาจเจริญ หลังร้อนทาก แล้งจัด
“ผู้การโจ้” พันเอก วรการ ฮุ่นตระกูล ผบ.นพค.51 สนภ.5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ)และ ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ส่งทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร มาแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1, 2 และบ้านกุดน้ำคำ หมู่ที่ 12 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง รวม 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!